Regulament

Termeni si conditii de participare

 

Organizator:

Gemini SP SRL, societate comerciala cu sediul in Giurgiu, str. Portului nr 1, jud. Giurgiu, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de ordine J52/263/2003, CUI RO 2775917.

Participantii la actiune sint obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmind ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea lor pe www.computere.ro.

Durata actiunii:

Actiunea se desfasoara in perioada 22.07 – 31.10.2010.

Reguli si conditii de participare:

Pentru a participa la acesta actiune utilizatorii trebuie sa-si creeze un cont pe site si sa raspunda la intrebarile din concurs.

Toti cei care au raspuns corect la cel putin 80% din intrebari devin eligibili pentru tragerea la sorti zilnica, putind cistiga carti oferite de Editura Nemira.

Toti cei care au raspuns corect la 100% din intrebari devin eligibili pentru tragerea la sorti finala, putind cistiga calculatoare Dell.

Participantii trebuie sa furnizeze date reale privind identitatea lor pentru a putea intra in posesia premiilor. Acestea se vor acorda doar pe baza unui act de identitate valabil. Numele inregistrat pe actul de identitate trebuie sa corespunda numelui inregistrat la crearea contului.

Organizatorul va posta numele cistigatorilor pe www.computere.ro.

 

Premiile acordate:

Organizatorul va oferi prin tragere la sorti urmatoarele premii:

- Dell Inspiron N5010 - la sfirsitul actiunii

- 2 Dell Inspiron Mini 1011 - la sfirsitul actiunii

- 3 imprimante HP Deskjet F2480 AiO – la sfirsitul actiuni

- carti oferite de Editura Nemira - zilnic

 

Responsabilitate:

Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii cistigatori sint de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament. Nerespectarea sa atrage raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor cistigatori.

Validarea cistigatorilor si modul in care acest concurs se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor.
Participarea la actiune presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament.


Drept de participare:

La aceasta actiune poate participa orice persoana fizica care a implinit virsta de 14 (paisprezece) ani pina la data de 22 iulie 2010 si care are domiciliul sau resedinta in Romania. Nu pot participa la aceasta actiune angajatii System Plus, Gemini SP, GMN Distributie, Dell Romania, HP Romania, Grupul Editorial Nemira sau Underweb precum si rudele acestora de gradul I.


Prelucrarea si protectia datelor personale:

Prin participarea la actiune participantii, in mod automat, isi exprima consimtamintul expres si neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, imagine, etc) de catre Organizator, in scopul: derularii de activitati comerciale si/sau de promovare desfasurate de Organizator, precum si in vederea validarii si acordarii premiilor cistigatorilor.

Datele personale ale participantilor sint confidentiale si vor fi folosite doar pentru activitatile comerciale si/sau de promovare efectuate de Organizator sau pentru functionarea normala a prezentei actiuni.


Organizatorul poate dezvalui o parte din datele personale colectate, respectiv nume, prenume, imagine, exclusiv societatilor afiliate si/sau partenerilor contractuali in scopul utilizarii acestor date in activitatile comerciale si/sau de promovare desfasurate Organizator (televiziune, radio, presa, alte materiale tiparite). Organizatorul se obliga ca o astfel de dezvaluire de date personale se se limiteze numai la cistigatori.


Cistigatorii consimt sa participe la activitati publicitare relevante; totodata cistigatorii agreeaza ca numele, prenumele si imaginea lor sa poata fi utilizate gratuit de catre Organizator, societatile afiliate si/sau partenerii contractuali ai Organizatorului, in scopurile amintite.

Cistigatorii au dreptul de a refuza utilizarea acestor date in activitatile comerciale si/sau de promovare desfasurate Organizator, insa Organizatorul poate sa refuze acordarea premiului, cistigatorul fiind astfel descalificat automat. In acest caz premiul se va acorda in urma unei alte trageri la sorti.

Tuturor participantilor le sint garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, lege care ofera persoanelor vizate dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participantilor de a se adresa justitiei.

Regulamentul actiunii este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.computere.ro.